دخترم لبخند بزن

پرورش کودکان شاد در ارمغان هستی

 

متخصصان معتقدند، کودکان شاد ویژگی های مشخصی دارند، از جمله: عزت نفس، خوش بینی و خویشتن داری. چنانکه خواهید دید، ایجاد و پرورش این ویژگیها بسیار ساده تر از آنست که تصور کنید، در اینجا 11 روش ذکر شده تا به فرزندتان کمک کنید دید مثبتی به زندگی داشته باشد.

1- از سرگرمی های سازمان نایافته و قدیمی استفاده کنید

2- کمک کردن به دیگران را به کودکانتان بیاموزید

3- همراه با کودک خود، فعالیتهای فیزیکی داشته باشید

4- با کودکانتان بخندید

5- در تحسین کودکان خلاق باشید

6- از خوب غذا خوردن کودکتان اطمینان داشته باشید

7- لبخند بزن

8- با دقت به حرفهای کودکتان گوش دهید

9- ایده آل گرایی محض را کنار بگذارید

10- به کودکتان یاد بدهید مشکلاتش را حل کند

11- به فرزندتان فرصتهایی دهید تا خود را نشان دهد.

دیدگاهتان را بنویسید