کارگاه خیاطی

 

این طرح فرآیندی است که درحوزه مهارت‌آفرینی مدیریت و راهبری به نام طرح مهارت‌آموزی دانش‌آموزان دوره های مختلف ، بر مبنای حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری و فرهنگ و هنر در راستای اجرایی‌شدن سند تحول بنیادین و عملیاتی‌کردن بسته‌های تحول‌آفرین انجام مى‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید