درباره من

*کارشناس مدیریت آموزشی

*۸ سال سابقه تدریس در مقاطع اول و دوم

*مدرک بین المللی پایه اول

*مدرک روانشناسی کودکان

*مدرک بین المللی شش پایه ی ابتدایی

*گواهی ضمن خدمت کل پایه ها