درباره من

*دارای مدرک کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی و دکتری

روانشناسی کودکان استثنایی

*۶ سال سابقه کار کلینیکی در مرکز مشاوره احیا و تکوین

*تالیف سه عنوان کتاب با موضوع آموزش مهارتهای زندگی برای نوجوانان

*ارایه چندین مقاله در کنگره روانشناسی ایران  و کنگره روانشناسی

خانواده کرمانشاه

*مدرس مهارتهای زندگی

*دارای تخصص در حوزه استعدادیابی و آزمونهای روانشناختی

*روانشناس و عضو اصلی دپارتمان روانشناسی مجموعه مدارس علوی

*برگزاری بیش از یکصد کارگاه دانش افزایی برای اولیا و معلمین در طی

پنج سال